TERMENI ȘI CONDIȚII

marut.ro

1. Despre marut.ro

Bine ați venit pe site-ul marut.ro! Site-ul marut.ro este deținut și administrat de către  Marut Plast S.R.L., cu sediul social în Turda, str. Cucului, nr. 49, județ Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/4153/2022, având CUI 46445031, telefon 0771.420.554 (* linie cu tarif normal), email: suport.marut@gmail.com.

Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vederea utilizarea termenului de „Societate” pentru a ne referi la Marut Plast S.R.L., respectiv termenii „marut.ro” sau „site” pentru a ne referi la site-ul marut.ro.

Pentru a vă informa cu privire la condițiile de utilizare a acestuia vă rugăm să citiți prezentul document. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale detaliate mai jos. Dacă alegeți să vizitați site-ul și să ne contactați pentru solicitări de oferte, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții. De asemenea, vă rugăm să studiați și Politica de protecție a datelor prezentată pe site mai înainte de a ne comunica orice date de contact.

Marut.ro este un site de prezentare a produselor și serviciilor de tâmplărie PVC și aluminiu, pe care Societatea le pune la dispoziția dumneavoastră. Prin utilizarea site-ului, aveți posibilitatea să vă informați cu privire la produsele și serviciile oferite, precum și să ne contactați în vederea solicitării de oferte și de asistență de specialitate legate de serviciile/produsele dorite.

2. Utilizarea site-ului

Site-ul poate fi utilizat doar pentru vizionarea și contactarea Societății în vederea solicitării de oferte sau în vederea inițierii unor relații de parteneriat cu Societatea.

Societatea nu poate garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului nostru și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul oricărei persoane la site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere, în cazul în care constatăm nerespectarea acestor Termeni și condiții sau ineficiența raporturilor dintre părți prin intermediul site-ului. Ne rezervăm dreptul de a desființa site-ul fără o notificare prealabilă a utilizatorilor.

3. Limitarea răspunderii

Societatea nu este responsabilă pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau pentru viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării sau navigării pe site sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

Societatea are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă în acest sens.

4. Reclamații

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, timpul în care ați primit răspuns la solicitări de natură administrativă ne va fi comunicată direct prin email la adresa suport.marut@gmail.com.

Nemulțumirea dumneavoastră va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii.

Aveți obligația de a nu face publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Societății prin aceste acțiuni.

Orice astfel de nemulțumire se poate adresa în termen de maxim o lună de la data producerii sale.

5. Proprietate intelectuală și industrială

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte, informații, structura, materialele cuprinse pe site, know how, conținut, structură, administrare program și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Societății. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Societate.

Utilizatorul nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Utilizatorul nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

De asemenea, Societatea deține dreptul de proprietate (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra conceptului, denumirii, conținutului proiectelor, textelor, asupra fotografiilor, înregistrărilor, filmărilor și toate drepturile de a folosi și dezvălui ideile, conceptele, know-how-ul, metodele, tehnicile, procesele și adaptările acestora pe parcursul desfășurării activității sale.

6. Publicitatea

Prin accesarea site-lui, aveți posibilitatea de a vă manifesta acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra Bunurilor, Serviciilor, Promoțiilor, etc. Societății într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Societății cu referire la informațiile conținute de acesta.

Vă puteți retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin simpla contactare a reprezentantului nostru la adresa suport.marut@gmail.com sau prin accesarea butonului Dezactivare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

Site-ul poate conține link-uri sau alte tipuri de conținut (reclame în nume propriu sau reclame plătite în numele unor terțe persoane) legate de site-uri, produse sau servicii oferite de terțe persoane. Societatea nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește conținutul acestor link-uri.

7. Legea aplicabilă

Relația dintre Utilizator și Societate va fi guvernată și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între Societate și Utilizator în legătură cu raporturile decurgând din stabilirea raporturilor pe site, urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din Cluj.

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de protecție a datelor” de pe site-ul nostru.

9. Dispoziții finale

Acest site este deținut de către Societatea Marut Plast S.R.L.,, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

Societatea are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare în acest sens, postând varianta actualizată pe site, iar dumneavoastră aveți obligația de a citi Termenii și condițiile actualizate. Aveți obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu puteți pretinde și nu vă puteți apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării și/sau utilizării acestuia.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica structura si interfața oricărei pagini sau subpagini a site- ului in orice moment si la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile de pe site fără vreo notificare prealabilă.